PANDEMİ  SONRASI TEKNOLOJİ VE DİJİTALLEŞME

Pandemi süreci; teknolojik araç ve gereçlerin yeterliliğinin sorgulanmasına, dijitalleşmeye hızlı bir şekilde ayak uydurmamıza neden olmuştur. Bu süreçte; uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, dijital etkinlikler gibi birçok kavram hayatımıza girdi, kendimizi gerçek olmayan/ sanal mekanlarda birbirimizle iletişim kurarken, müze gezerken bulduk.

 

Şengüler (2019) sanal mekanı, gerçek mekanların simule edilmiş hali, kısaca gerçek fiziksel mekanın bir benzeri olarak tanımlamaktadır ve günümüzde görsel modellemeyle ve simülasyon tekniklerinin gelişmesiyle sanal ortamlar gerçek mekan algısına oldukça yaklaşmış durumda olduğunu belirtmektedir.

 

Köksal (2020); mekanın yerden kopuşunu, bu kopuşun uç noktasını ise reel mekânın yerini sanal mekâna bırakmasından oluştuğunu, mekan kavramını eşzamanlılık olanağı üzerinden ele almış, sanal mekana bakış açımızı farklılaştırmıştır.

 

Covid-19 pandemi sürecinde görülen deneyimler, mekan kavramının dönüştüğünü ve kavrama ilişkin yeniden sorgulama ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Mekan üzerinden bir yandan süreci yaşanabilir kılan yeni medya araçları, diğer yandan da fiziksel mekanın sönümlendiği, sanal mekanın biricikliği zorunluluğuna dönüştürmektedir.Ayrıca, mekanın zamansal ve fiziksel birleştirici gücünün yeni medya araçlarının desteği ile sanal mekana aktarıldığını pandemi süreci içerisinde deneyimlemek, fiziksel bir merkeze bağlı kalma zorunluluğunu da ortadan kaldırdığını göstermektedir (Boyacıoğlu, 2020).

Kaynakça

Boyacıoğlu, Ö. A., (2020). Covid-19 Pandemisinin Müzik Festivallerine Mekansal Etkisi: “Virtual Festival”. Etnomüzikoloji Dergisi, 2. 15 Ocak 2021, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1377034. 

Şengüler, S. (2019). Sanal Mekanlar ve Mimarlık Üzerine. 15 Ocak 2021, https://selversenguler.wordpress.com/2019/02/28/sanal-mekanlar-ve-mimarlik-uzerine/. 

AuraSuare: Aykut Köksal "Covid-19 Salgını ve Sonrasında Mekan"  izlemek için tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=hxrVb0WFsMY&ab_channel=AURA%C4%B0stanbul

SANAL

SERGİLEME

UZAKTAN

EĞİTİM/

ÇALIŞMA

Sanal Mekana dair...

Siberuzay, dünya üzerindeki bilgisayarlar ve iletişim ağlarından oluşan ve onlar tarafından desteklenen, global bilginin forma kavuştuğu paralel bir evrendir. Siberuzaya dünya üzerinde herhangi bir yerde bulunan, internete bağlı herhangi bir bilgisayar aracılığı ile ulaşılabilir​.

Siberuzay, saf bilginin dünyanın her noktasına ulaşabilmesini sağlar.

 

Sanal mekanın ve içerdiği birçok bileşeninin sınırları tasarlanabilir, değiştirilebilir, belli amaçlar doğrultusunda yönlendirilebilir.

 

Sanal gerçeklik kavramı beraberinde birçok seçim getirir. Bunlar sadece mekanlar, sayfalar ve ortamlarda değildir; ayrıca bedenler, öznellik ve diğerleri ile etkileşim biçimlerindedir.

 

Siberuzay, sadece yeni deneyimler sağlamakla kalmayıp, insanların temel ve kişisel seviyede kendilerini algılama biçimlerini değiştirecektir.

 

Siberuzayda hareket etmek için fiziksel dünyada olduğu gibi bir bedene ihtiyaç yoktur. (Walser, 1991)

 

Mekan artık fiziksel olarak değil; kısa süreli görsel ve işitsel duyumlarla ve zihinsel olarak, ekrandaki simulasyonlar yardımı ile dünyanın her yerinden algılanabilir hale gelmiştir.

Kaynakça

Ünkap, Ö. (2006). Sanal mimarlık stüdyosu uygulamaları üzerine bir değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

© 2021 DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ